• پزشکی

    کاربرد پلیمر در پزشکی

    پلیمر ها ، معمولترین مواد مورد استفاده در تولیدات پزشکی هستند . دامنه کاربرد آنها در محدوده محصولات غیر تهاجمی کم خظر نظیر کیسه خون و دستکشهای جراحی تا تجهیزات پر خطر برای کاشتنی های ارتوپدی و قلبی عروقی می باشد

    پلیمرهای زیادی در پزشکی بکار می روند. در دهۀ 1930 ، عمده ماده در دسترس برای کاربرد پزشکی موادی بودند که از طبیعت تهیه می شدند . پیشرفت در علم پلیمر ، دسترسی به پلیمر های زیادی امکان پذیر ساخت ، زیرا خواص مکانیکی پلیمر های سنتزی به بافتهای بیولوژیکی از مواد اولیۀ دیگر مانند فلزات ، چوب و شیشه بسیار شبیه تر بود ، لذا این مواد به آسانی بعنوان مواد زیست سازگار معرفی شدند. دیگر عواملی که در کاربرد این ماده اثر داشت ، پیشرفت آنتی بادیها بود ، که با افزایش سرعت التیام بخشی استفاده از مواد مصنوعی را افزایش می دهد . پیشرفت این مواد در جراحی و پزشکی به علت نیاز به مواد جدید و محدودۀ کاربرد آنها افزایش یافته است .

    پلیمرهایی که در کاربرد های پزشکی بکار می روند ، شامل ماده بدست آمده از طبیعت مثل لاستیک طبیعی ( natural  rubber ) وسلولز هستند .

    مواد سنتزی شامل لاستیک سیلیکون (silicon   rubber ) پلی وینیل کلراید ( PVC) ، نایلن (nylon) ، پلی تترافلورواتیلنPTFE ، پلی اتیلن ترفتالات (PET)و نیز پلی یورتانها (polyurethanes)  (PU) هستند.