• پلی اتیلن

  پلی اتیلن ها خانواده ای از گرمانرمها میباشند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن بدست می آیند . از طریق کاتالیست و روش پلیمریزاسیون این ماده میتوان خواص مختلفی همچون چگالی، شاخص جریان مذاب (MFI )، بلورینگی، درجه شاخه ای و شبکه ای شدن، وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی را در آنها کنترل کرد. 


  پلیمرهای با وزن مولکولی پائین را به عنوان روان کننده ( Lubricant ) به کار میبرند. پلیمرهای با وزن مولکولی متوسط واکسهایی امتزاج پذیر (مخلوط پذیر) با پارافین میباشند و نهایتا پلیمرهایی با وزن مولکولی بالاتر از 6000 در صنعت پلاستیک بیشترین حجم مصرف را به خود اختصاص میدهند.
  پلی اتیلن شامل ساختار بسیار ساده ای است، به طوری که ساده تر از تمام پلیمرهای تجاری میباشد . یک مولکول پلی اتیلن زنجیر بلندی از اتمهای کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیده است.

  پلی اتیلن در یک نگاه

  موارد استفاده : به صورت ترموپلاستیک، الیاف، لوله، فیلم و ...
  مونومر : اتیلن
  روشهای پلیمریزاسیون : زنجیر رادیکالی آزاد
  ریخت شناسی : بسیار بلورین(پلی اتیلن خطی)، بی نظم(آمورف) با درصد تبلور پایین (پلی اتیلن شاخه ای)
  دمای ذوب : در حدود ۱۲۰-130 درجه سانتیگراد
  دمای انتقال شیشه ای : در حدود ۸۰ - درجه سانتیگراد (با توجه به درصد تبلور پلیمر تغییر میکند)


  برخی ویژگیهای پلی اتیلن

  مهمترین ویژگیهای ذاتی پلی اتیلنهای تجاری برای کاربردهای اصلی عبارتاند از:

  • چگالی
  • نمایه مذاب
  • توزیع وزن مولکولی

  1- چگالی

  همان طور که قبلا اشاره شد چگالی انواع پلی اتیلن ها در محدوده 0/910 تا 0/965 قرار دارد و علت اینکه آن را تا سه رقم اعشار ذکر میکنند این است که 0.003 تغییر در چگالی باعث تغییر قابل توجه ای در ویژگیها میشود.
  به طور کلی با افزایش چگالی، خطی بودن، سفتی، استحکام کششی، استحکام پارگی، دمای نرم شدن ، شکنندگی، عمر خشی، تمایل به ترک برداشتن افزایش می یابد.
  پلی اتیلن ها بسته به چگالی ، به چهارگونه، پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE )، پلی اتیلن با چگالی کم خطی ( LLDPE )، پلی اتیلن با چگالی کم متوسط ( MDPE ) و پلی اتیلن با چگالی زیاد ( HDPE ) تقسیم می شوند.

  2- نمایه مذاب یا شاخص جریان مذاب ( Melt Flow Index ( MFI

  کاربردی ترین نشانه ارتباط دهنده ویژگیهای پلی اتیلن به متوسط وزن مولکولی است.
  نمایه مذاب ، وزن (گرم) پلی اتیلنی است که در عرض ده دقیقه از میان یک روزنه ثابت در دمای ۱۹۰ درجه سانتیگراد بیرون میآید، و این در حالی است که وزنه استانداردی بر روی پیستون محفظه رانش که حاوی سه گرم پلی اتیلن است، قرار دارد.
  نمایه مذاب تا حدودی (اما نه دقیق ) نسبت معکوس با گرانروی مذاب دارد. بنابر این با افزایش وزن مولکولی متوسط، کاهش می یابد.
  نمایه مذاب بیشتر، نشان دهنده روانی بیشتر در دماهای فرآورش است. این نماد در اصل برای نشان دادن ویژگیهای سیلانی (روانی) به عنوان معیاری از قابلیت اکسترود شدن است


  به طور کلی با افزایش نمایه مذاب، استحکام کششی، مقاومت پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی پلی اتیلن کاهش می یابد.

  پتروشیمی جم پتروشیمی جم
  01X01 486H2
  02X02 524H1
  09X02 526F1
  11X02 526F2
  11YF6 526H1
  12HF6 534F7
  12X01 10501
  12XF6 10502
  12YF6 16501
  14X01 16502
  14XF9 16503
  14Y01 20505
  14ZF8
  15YF6
  18YF3 22502
  18YF5 23507
  20X02 22525
  30Y04 26560
  36XF6 30505
  41X01 32604
  43X01
  235F7
  424F5 60535
  484H2 52511
  52528
  60505
  60511 60518