• پتروشیمی مارون

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 5/102 هکتار (5/9 هکتار در کیلومتر 15 جاده اهواز – ماهشهر در منطقه کریت کمپ اهواز و 93 هکتار در ماهشهر در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)

  سال تأسیس : 1377

  مالکیت :

  • سرمایه گذاری سهام عدالت 30% ،
  • سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 5/23% ،
  • صندوق بازنشستگی نفت 6/17% ،
  • سایر سهامداران 9/28% (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتان و سنگین تر (C2+)

  1900

  گاز طبیعی

  لینده آلمان

  84

  اتیلن

  1100

  اتان و هیدروکربن های سنگین تر

  لینده آلمان

  85

  پروپیلن

  200

  اتان و هیدروکربن های سنگین تر

  لینده آلمان

  85

  برش های سه کربنه و سنگین تر

  168

  اتان و هیدروکربن های سنگین تر

  لینده آلمان

  85

  بنزین پیرولیز

  83

  اتان و هیدروکربن های سنگین تر

  لینده آلمان

  85

  اتیلن گلایکول ها

  443

  اتیلن و اکسیژن

  شل هلند

  85

  پلی اتیلن سنگین

  300

  اتیلن

  بازل آلمان

  84

  پلی پروپیلن

  300

  پروپیلن

  بازل آلمان

  85

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  محصولات این محتمع به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع پلاستیک ها (روکش کابل، انواع نوار و فیلم، جعبه های نوشابه، جلد باتری خودرو، ظروف مایعات، وسایل پزشکی، لوله انتقال مواد و ...) و همچنین به عنوان خوراک واحدهای پایین دستی، تولید ضد زنگ، ضد یخ خودرو، ضنایع نساجی و الیاف مصنوعی، چسب، عایق های الکتریکی، جوهر چاپ، صنایع آرایشی و ... به کار می رود.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  بوتن – 1

  2

  واردات – پتروشیمی جم

  اکسیژن

  274

  واحد جداسازی هوا / پتروشیمی فجر

  پروپیلن

  100

  واردات – مجتمع های داخلی

  گاز غنی

  25 میلیون متر مکعب در روز

  کارخانه های گاز و گاز مایع منطق نفت خیز خوزستان

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 50001

   

  Maroon Petrochemical Complex (Olefin VII)

  Maroon Petrochemical Complex is located in land area of 93 hectares in the special zone and 9.5 acres is constructed in Ahwaz.


  Integrated product s include :

  • One million nine hundred thousand tons per year of ethylene ,
  • 300 thousand tons heavy polyethylene ,
  • 300 thousand tons of polyethylene ,
  • 443 thousand tons polyethylene glycol ,
  • 200 thousand tons of propylene ,
  • 168 thousand tons of propane and heavier cuts and
  • 83 thousand tons of pyrolysis gasoline per year.
  Maroon Petrochemical Complex was put into operation in 2005 and the products of the complex provide for a large sector of the downstream industrial as well as being exported.

  www.mpc.ir