• پتروشیمی جم

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 77 هکتار + 22 هکتار در فاز دوم

  سال تأسیس : 1379

  مالکیت :

  • شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 70/22% ،
  • صندوق بازنشستگی کشوری 85/22% ،
  • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 19/23% ،
  • سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 15% ،
  • سایر سهامداران 26/165 (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتیلن

  1321

   

   

  اتان، برش سبک، برش سه کربنه، برش پنج کربنه، گاز مایع، آروماتیک سنگین

   

   

   

   

  تکنیپ

   

   

   

   

  1386

   

   

  پروپیلن

  305

  بنزین پیرولیز خام

  216

  نفت کوره

  40

  ترکیبات چهارکربنه

  245

  پلی اتیلن سنگین / سبک خطی

  300

  اتیلن

  بازل

  1387

  پلی اتیلن سنگین

  300

  اتیلن

  بازل

  13286

  1 و 3 بوتادین

  115

  برش چهارکربنه

   

  BASF

   

  1388

  رافینیت چهارکربنه

  130

  1388

  بوتن – 1

  100

  اتیلن

  Axens

  1391

  C6+

  5/8

  اتیلن

  Axens

  1391

   

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  به عنوان خوراک واحدهای پایین دستی شامل کارخانه های فرش ماشینی، موکت، اکریلیک، حلال ها، رنگ، روغن ها، ضد یخ، صنایع نساجی و چسب و انواع مصارف پلاستیک ها مانند روکش کابل، تولید انواع فیلم ها، ظروف و لوله ، قطعات صنعتی نظیر پوشش لوازم صوتی و تصویری، قطعات داخل اتومبیل و .....

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  برش سبک

  680

  پتروشیمی نوری (برزویه)

  رافینیت

  380

  پتروشیمی نوری (برزویه)

  برش پنتان

  55

  پتروشیمی نوری (برزویه)

  گاز مایع

  83

  پتروشیمی نوری (برزویه)

  آروماتیک سنگین

  16

  پتروشیمی نوری (برزویه)

  اتان

  707

  فازهای پارس جنوبی

  اتان

  257

  پتروشیمی پارس

  ترکیبات پروپان

  87

  پتروشیمی پارس

  پنتان پلاس

  91

  پتروشیمی پارس

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 10015 ، ISO 17025