• پتروشیمی امیرکبیر

  شركت ملي صنايع پتروشيمي به منظور سرعت بخشيدن به فعاليتهاي اجرائي طرح هاي توسعه صنايع پتروشيمي و استفاده از مشاركت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي اقدام به تأسيس شركت پتروشيمي اميركبير (سهامي عام ) به عنوان مجري طرهاي در دست اجرا نمود. دراين راستا در ارديبهشت 1377، شركت پتروشيمي اميركبير به عنوان مجري طرح الفين ششم انتخاب شد. طرح الفين ششم از طرح هاي مصوب برنامه پنج ساله دوم شركت ملي صنايع پتروشيمي محسوب مي شد. 

  مالکیت :

  • نوید زر شیمی 20% ،
  • صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان نفت 15% ،
  • سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 32% ،
  • صادر فر 3/10% ،
  • سایر سهامداران 7/22% (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتیلن

  520

   

   

  اتان، گاز مایع رافینیت، برش سبک بوتان، پنتان

   

   

  لینده

  1384

  پروپیلن

  154

  لینده

  1384

  برش چهار کربنه

  105

  لینده

  1384

  بنزین پیرولیز

  2/134

  لینده

  1384

  نفت کوره

  5/23

  لینده

  1384

  بوتن – 1

  20

  اتیلن

  IFP

  1381

  پلی اتیلن سنگین

  140

  اتیلن

  هوخست

  1381

  پلی اتیلن سبک خطی

  260

  اتیلن

  (Innovene) B.P

  1384

  پلی اتیلن سبک

  300

  اتیلن

  بازل

  1389

  بوتادین

  51

  برش چهارکربنه

  لورگی

  1384

  رافینیت چهارکربنه

  52

  برش چهارکربنه

  لورگی

  1384

  کاربردهای اصلی محصولات

  پلی اتیلن سنگین در انواع گریدها : ساخت لوله، کابل، کیسه های متنوع پلاستیکی و بشکه های حمل مواد شیمیایی و غذایی

  پلی اتیلن سبک خطی در انواع گریدها : استفاده در ساخت کیسه های بسته بندی، فیلم، پوشش حوضچه های آب و فاضلاب، ظرف های روغن؛ شیر و آبمیوه، بشکه های مواد شیمیایی

  پلی اتیلن سبک در گریدهای مختلف : استفاده در ساخت پوشش کابل، انواع بسته بندی های کوچک، ساخت فیلم های سخت، استفاده های عمومی در ساخت فیلم های مختلف

  بوتادین : استفاده در ساخت لاستیک مصنوعی و دیگر پلیمرهای مقاوم

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتان

  233

  پتروشیمی بندر امام

  رافینیت

  210

  پتروشیمی بندر امام

  بوتان

  117

  پتروشیمی بندر امام

  رافینیت

  199

  پتروشیمی بوعلی سینا

  برش های سبک

  350

  پتروشیمی بوعلی سینا

  پنتان

  21

  پتروشیمی بوعلی سینا

  گاز مایع

  39

  پتروشیمی بوعلی سینا

  اتیلن

  210

  رینگ اتیلن منطقه

  موقعيت جغرافيايي

  مجتمع پتروشيمي اميركبير در بندرامام درجنوب منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و در سايت 4 حدوداً شمال غربي مجتمع پتروشيمي بندرامام؛در زميني به مساحت 55 هكتار واقع است.

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، ISO 29001، OHSAS 18001 ، ISO 50001/2012


  Amir Kabir Petrochemical Company

  The construction operations of this petrochemical complex began in 1998 in the south of the special economic-petrochemical zone , and on site 4 in the north western area of Bandar Imam petrochemical complex on the land area of 55 ha.
  Products of this complex are  light linear polyethylene ( 300.000 tons per year), propylene ( 158.000pounds per year) ,  ethylene (520.000 tons per year),  heavy polyethylene (140.000 tons), butane and butadiene units with respective capacities of 20.000 and 51.000 tons per year.
  A heavy polyethylene unit of Amir Kabir Petrochemical Complex was utilized in 2002 and other units were formally put into operation in 2005.

  www.akpc.ir