• اتیلن

  اتیلن، سبکترین الفین (واحد الفین از واحدهای بنیادی صنایع پتروشیمی می باشد که درجه تولید آلکن ها طراحی شده است . الفین ها هیدروکربنهایی هستند که بعضی از اتم هایکربنآنها اشباع نشده ان ، در نتیجه یک پیوند دوگانه در ساختار مولکولی انها وجود دارد. به علت وجود همین پیوند دوگانه میل ترکیبی این هیدرو کربنها بسیار زیاد می باشد) است که گازی بی رنگ، قابل اشتعال و با بویی تقریبا شیرین است.


  پلی اتیلن

  پلیمری است که از اتیلن درست می شود. رزین های پلی اتیلن به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی نظیر انعطاف پذیری بالا، مقاومت خوب در مقابل اسیدها، بازها و نمک‌ها (به استثنا مواد اکسید کننده قوی) و آب، در محصولات بیشماری بکار رفته و به همین دلیل، امروزه بیشترین تولید بسپار جهان را به خود اختصاص داده است . در حال حاضر ، مصرف جهانی این بسپار بالغ بر 69 میلیون تن ، معادل 31 درصد کل مصرف بسپارهای پر مصرف جهان است.

  سه گروه اصلی این پلیمر، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی می‌باشد .


  Polyethylene

  Polyethylene has been the accepted material for the production of fittings and pressure pipes used in the distribution of drinking water for more than 50 years. Polyethylene is characterized by toughness, near-zero moisture absorption, excellent chemical resistance, excellent electrical insulating properties, low coefficient of friction and ease of processing.

  However, due to its molecular structure, Polyethylene is suitable for cold water plumbing only -- exhibiting extremely good strength at room temperatures whilst retaining its flexibility and has longevity of life when used for cold water plumbing applications.

  Pipes made from Polyethylene for the Australia market are coloured green for rainwater harvesting and lilac for recycled water connections.

  Key Advantages of Polyethylene

  More flexibility offered with PE pipe than metal, PVC or ABS pipes used for similar applications
  Immune to scale build-up associated with conventional metal pipes
  Good chemical resistance and high resistance to most household chemicals
  Excellent impact resistance, even at low temperatures
  High tensile strength when used for conveying cold water