• پلی کربنات

    پلی کربنات، بسپاری با خواص استثنایی مطلوب است که از طریق فرایند های مختلف می توان آنرا شکل‌دهی کرد.

    از این بسپار می توان به عنوان جایگزین شیشه در پنجره های سکوریتی و معمولی منازل، مدارس، کارخانجات ، نورگیرها ، پل‌های عابر، ایستگاه‌های اتوبوس، صنایع تبلیغاتی، حمل و نقل، اتاقک و باجه، کیوسکهای تلفن،DVD/CD و بعنوان شیشه های ضد گلوله‌ی خودروها، باجه های بانک ، مکان‌های نقل و انتقال پول، طلا و جواهر فروشی‌ها، شرکت ها و ادارات و تمامی محل‌هایی که پتانسیل مواجهه با اصابت های فیزیکی را دارند‌، بعنوان محافظ ماشین آلات‌، پوشش چراغ های سقفی‌، گلخانه‌ها و بطور کلی در کلیه مواردیکه عملکرد یک شیشه با شفافیت بالا و استحکام مناسب مد نظر باشد‌، بعنوان انتخاب برتر استفاده نمود.

    Polycarbonates 

    Polycarbonates (PC), known by the trademarked names Lexan, Makrolon, Makroclear and others, are a particular group of thermoplasticpolymers. They are easily worked, molded, and thermoformed. Because of these properties, polycarbonates find many applications. Polycarbonates do not have a unique resin identification code and are identified as Other, 7.