• پلی اتیلن ترفتالات

  پلی اتیلن ترفتالات تحول عظیمی در نگهداری مواد غذایی (مایعات) ایجاد کرده، به علت بر خورداری از استحکام بالا و تحمل فشار بیش از PSI100 و مقاومت در برابر عبور گاز دی اکسید کربن ، کاربرد بسیار وسیعی در نگهداری انواع نوشابه های گاز کربنیک دار یافته است. این بسپار که عمدتاٌ در دو گرید بطری و الیاف تولید می گردد. دومین بسپار پر مصرف جهان است.

  گرید بطری

  همانطور که از اسم این گرید پیداست، از این گرید در نگهداری انواع نوشیدنی‌های گاز کربنیک دار استفاده می‌شود.


  گرید الیاف

  این گرید در تولید انواع پارچه و پوشاک بکار می رود بهترین تشابه را با پنبه طبیعی دارد. داکرون و ترویرا، نام تجاری برخی از الیاف پلی اتیلن تر فتالات می‌باشد.

  Polyethylene terephthalate

  commonly abbreviated PET, PETE, or the obsolete PETP or PET-P, is a thermoplastic polymer resin of the polyester family and is used in synthetic fibers; beverage, food and other liquid containers; thermoforming applications; and engineering resins often in combination with glass fiber. The term polyethylene terephthalate is a source of confusion because this substance, PET, does not contain polyethylene. Thus, the alternate form, poly(ethylene terephthalate), is often used in scholarly journals for the sake of accuracy and clarity.

  PET consists of polymerized units of the monomer ethylene terephthalate, with repeating C10H8O4 units. PET is commonly recycled, and has the number "1" as its recycling symbol.