• پلی پروپیلن

  پلی پروپیلن، بسپاری گرما نرم است که ابتدا در سال 1951 توسط دکتر کارل رهن بدون پی بردن به اهمیت آن، درهوخست آلمان بدست آمد. اهمیت این بسپار با کشف مجدد آن توسط جولیوناتا در سال 1954 آشکار گردید .

  پلی پروپیلن با مصرف سالانه 6/45 میلیون تن و اختصاص 20 درصد از مصرف بسپار های اساسی، سومین بسپار پر مصرف جهان است. قابلیت افزایش پرکننده، تقویت کننده و دیگر اصلاح کننده‌ها، پلی پروپیلن را تبدیل به بسپاری پر مصرف و پر طرفدار نموده است.

  پلی پروپیلن در صنعت اتومبیل در ساخت تزئینات داخلی، پروانه‌ها، کف‌پوش اتومبیل و جعبه باطری و همچنین در ساخت بدنه رادیو و تلویزیون، اجزای ماشین ظرف شویی، همزن‌های شست و شوگر، لوله، ساخت فیلم‌های بسته بندی برای صنایع غذایی و ساخت الیاف جهت تولید فرش، پشتی و گونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیلو‌ها، چمن‌های مصنوعی، طناب های مقاوم در برابر پوسیدگی، تورهای ماهیگیری و قلم موها از کاربرد های دیگر پلی پروپیلن می‌باشد .

  polypropylene

  Polypropylene is a plastic polymer with the chemical formula C3H6. It is used in many different settings, both in industry and in consumer goods, and it can be used both as a structural plastic and as a fiber. This plastic is often used for food containers, particularly those that need to be dishwasher safe.

  The melting point of polypropylene is very high compared to many other plastics, at 320°F (160°C), which means that the hot water used when washing dishes will not cause dishware made from this plastic to warp. This contrasts with polyethylene, another popular plastic for containers, which has a much lower melting point. Polypropylene is also very easy to add dyes to, and it is often used as a fiber in carpeting that needs to be rugged and durable, such as that for use around swimming pools or on miniature golf courses. Unlike nylon, which is also often used as a fiber for rugged carpeting, it doesn't soak up water, making it ideal for uses where it will be constantly subject to moisture.

  Polypropylene is not as sturdy as polyethylene, but it has benefits that make it the better choice in some situations. One of these situations is creating hinges from a plastic, such as a plastic lid on a travel mug. Over time, plastics wear out from the repetitive stress of being opened and shut, and eventually will break. Polypropylene is very resistant to this sort of stress, and it is the plastic most often used for lids and caps that require a hinging mechanism.