• پتروشیمی ایلام

    با احداث پالايشگاه گاز ايلام ، به منظور پالايش گاز ميادين گازی تنگ بيجار و کمان کوه، واقع در استان ايلام، طرح مجتمع پتروشيمی ايلام جهت استفاده از محصولات اتان، برش‌های C3+ و C5+ اين پالايشگاه، پس از مطالعات اقتصادی، در نهصد و چهل و هفتمين جلسه هيئت مديره شرکت ملی صنايع پتروشيمی در تاريخ 18 / 04 / 1381 ، مورد تصويب قرار گرفته و متعاقباً در تاريخ 10 / 06 / 1381 ، در شورای عالی اقتصاد به تصويب رسيد. از اين رو مجتمع پتروشيمی ايلام در تاريخ 15 / 04 / 1382 تأسيس و مراحل احداث مجتمع، در زمينی به وسعت 128 هکتار در بخش چوار، به فاصله 18 کيلومتری شمال غربی شهرستان ايلام آغاز گرديد.

    محصولات

    اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سنگین ، بنزین پیرولیز، سوخت مایع ، سوخت گاز و هیدروژه

    www.ilampetro.com