• پتروشیمی پلی نار

  محل مجتمع : تبریز

  مساحت : 5/19 هکتار

  سال تأسیس : 1371

  مالکیت : بخش خصوصی 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  پلی پروپیلن

  60

  پروپیلن

  Himont

  1379

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  شامل ساخت الیاف موکت، فرش ماشینی، انواع نخ گونی، فیلم های بسته بندی، قطعات لوازم خانگی و اتومبیل

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  پروپیلن

  7/62

  پتروشیمی تبریز

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001


  www.polynar.ir