• پتروشیمی آریا ساسول

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 72 هکتار

  سال تأسیس : 1382

  مالکیت :

  • شرکت پتروشیمی پارس 50% ،
  • شرکت ساسول پلیمر آلمان 50%

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 17025 ، ISO 50001

   معرفی محصولات تولیدی و کاربرد آنان

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتیلن

  1000

  اتان

  تکنیپ

  1386

  برش های 3 کربنه و سنگین تر

  90

  اتان

  تکنیپ

  1386

  پلی اتیلن سبک

  300

  اتیلن

  SABTEC

  1387

  پلی اتیلن سنگین / متوسط

  300

  اتیلن

  BASELL

  1387

  اتیلن

  این محصول در دو مشخصه جداگانه بر اساس طراحی و فروش جهت صادرات و تامین خوراک واحد های فرایندی پایین دستی تولید می گردد. 

  پلی اتیلن سبک

  این محصول در هشت نوع درجه بندی جهت تهیه کیسه ها ، فیلم ها و ظروف پلاستیکی و قطعات صنعتی پلاستیکی و همچنین پوشش کابل ها کاربرد دارد.

  پلی اتیلن متوسط و سنگین

  این محصول در هشت نوع درجه بندی برای تهیه انواع لوازم خانگی ، فیلم ، ظروف و قطعات صنعتی پلاستیکی ، لوله و بطری پلاستیکی دارای کاربرد می باشد.


  کنترل کیفیت محصولات تولیدی

  این مجتمع کنترل کیفیت را در سطوح ذیل انجام داده تا درنهایت محصول نهایی با کیفیت بسیار بالا مطابق با مشخصه های فنی محصول به دست مشتری برسد.

  • کنترل کیفی بر روی مواد اولیه ورودی
  • کنترل کیفیت نقاط کلیدی کیفیت در حین فرایند های تولیدی
  • کنترل کیفی بر روی محصولات نهایی
  • کنترل کیفی بسته بندی محصولات پلیمری تولیدی
  • کنترل کیفی حین انبارش و بارگیری محصولات تولیدی پلیمری

   این مجتمع محصولات پلیمری خود را از نظر کیفیت در سه سطح درجه 1 ، درجه 2 و خارج از مشخصه فنی مطابق توافق انجام گرفته با مشتریان تولید و به فروش می رساند.


  وضعیت کیفیت محصولات تولیدی

  واحد تولید اتیلن

  از مجموع 447 هزار و 28 تن اتیلن تولیدی این مجتمع در نه ماهه سال جاری (1388 ) 100% محصول دارای انطباق کامل با مشخصه فنی بوده و بخشی از آن صادر و مابقی به عنوان خوراک واحد های تولید پلیمر مورد استفاده قرار گرفته است. 

  واحد تولید پلی اتیلن سبک

  از مجموع 172 هزار و 369 تن پلی اتیلن سبک تولیدی در نه ماهه سال جاری( 1388 ) 93% محصول به عنوان درجه یک و مابقی به عنوان درجه دو و خارج از مشخصه تولیدی ه فروش رسیده است.

  واحد تولید پلی اتیلن متوسط و سنگین

  از مجموع 148 هزار و 210 تن پلی اتیلن متوسط و سنگین تولیدی در نه ماهه سال جاری (1388) 84% محصول به عنوان درجه یک و مابقی به عنوان درجه 2 و خارج از مشخصه تولیدی به فروش رسیده است.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتان

  5/1267

  پتروشیمی پارس

  پروپان

  90 (تن در سال)

  پتروشیمی پارس

  هگزن – 1 (کومنومر)

  3/1

  واردات

  پروپیلن

  87/5

  پتروشیمی جم

  هگزان

  390 (تن در سال9

  واردات

  Arya Sasol Petrochemical Complex (Olefin IX)

  Arya Sasol Petrochemical Complex is located on 27 hectares of land and built by Arya Sasol Polymer Company. Ownership of the project is 50% Sasol polymer of Germany. Its products are 1 million tons of ethylene, 300.000 tons of heavy and medium polyethylene, 300.000 tons of light polyethylene and 3-Carbon and heavier cutting per year. The feed for this project is ethane, hexane, propane, propylene and Hexan-1.
  The units of the complex were integrated and put into operation in 2007 and 2008.

  .

  www.aryasasol.com