• پتروشیمی خوزستان

  شرکت پتروشیمی  خوزستان به عنوان اولین تولید کننده پلیمر های مهندسی در خاورمیانه در سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر قرار دارد.

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 10 هکتار

  سال تأسیس : 1377

  مالکیت :

  • شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 70%،
  • شرکت کارگزاری سهام عدالت 30%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اپوکسی رزین مایع

  5

  اپی کلروهیدرین + بیس فنل A

  سالز گیتر

  1382

  اپوکسی رزین جامد

  5

  اپی کلروهیدرین + بیس فنل A

  سالز گیتر

  1382

  پلی کربنات

  25

  فسژن + بیس فنل A

  سالز گیتر

  1386

  بیس فنل A

  30

  فنل + استن

  سالز گیتر

  1382

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  اپوکسی رزین : در زمینه پوشش داخلی لوله ها در صنعت نفت و گاز برای پیشگیری از خوردگی و در زمینه ساخت رنگ ها، چسب ها، کفپوش ها، پوشش های محافظ و ظروف تقویت شده با الیاف شیشه و همچنین بتون های پلیمری در صنایع و ساختمان و پل سازی.

  پلی کربنات : صنایع خودروسازی، صنایع بهداشتی و پزشکی، ساخت انواع عینک های طبی و صنعتی و همچنین تهیه لنزهای چشمی، لوازم دیالیز و .... و صنایع برق کامپیوتر.

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  سود سوزآور 100%

  21

  پتروشیمی بندر امام

  استن

  5/8

  وارداتی

  فنل

  7/26

  وارداتی

  اپی کلروهیدرین

  2/5

  وارداتی

  کلر

  10

  پتروشیمی بندر امام