• پتروشیمی برزیه

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 61 هکتار

  سال تأسیس : 1380

  مالکیت :

  • شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 55/76% ،
  • شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 17% ،
  • شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 45/6%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  پارازیلین

  750

   

   

   

   

  میعانات گازی و بنزین پیرولیز

  IFP (France)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toray (Japan)

  Uhde (Germany)

   

   

   

   

   

   

   

   

  تیرماه 1386

   

   

   

   

  بنزن

  430

  ارتوزایلین

  100

  برش سنگین

  2000

  آروماتیک سنگین

  16

  رافینیت

  380

  برش سبک

  680

  گاز مایع (LPG)

  76

  برش پنتان

  47

   

   

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  میعانات گازی

  4500

  فازهای پارس جنوبی

  بنزین پیرولیز

  270

  پتروشیمی جم

  کاربردهای اصلی محصولات

  محصول پارازایلین جهت تولید اسید ترفتالیک یا دی متیل ترفتالیک و همچنین به عنوان مواد میانی در تولید پلی استر و فیبر استفاده می شود.

  محصول بنزن جهت تولید استایرن، دودسیل بنزن برای شوینده ها، سیکلوهگزان (برای تولید نایلون)، فنل و نیتروبنزن (برای تولید آنیلین) و حلال ها استفاده می شود. محصول ارتوزایلین برای ساخت نرم کننده ها و داروها، سموم دفع آفات، رنگ و انیدرید فتالیک به کار می رود.

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001 ، HSE-MS (SGS Co.)

  Noori Petrochemical Complex ( Borzoyyeh)

  Installing and building the nation’s fourth – aromatic complex utilizing petrochemical optical instruments on 61 hectares of land began in 2000 . The complex was officially put into operation in 2007 .
  The main products of this complex include 750tons of Para – Xylene , 430 ton of gasoline , 100 tons of Ortho - Xylene and products including LPG , pentane cuttings, light and heavy hydrocarbons ,etc. to a total amount of 19.3 million tons per year.
  The main feed of this complex is condensate from the South Pars Gas Complex . It receives Pyrolysis gasoline feedstock from the neighboring complex (Jam NPC).
  Product of the complex are used in the preparation of polyesters , synthetic fibers, paint , resins , disposable bottles , pharmaceutical compounds , pesticides, ethylene gas and phenol production.

  www.bpciran.com