• پتروشیمی فجر

  محل مجتمع : سایت چهار و سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 54 هکتار

  سال تأسیس : 1378


  مالکیت :
  • شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 70%،
  • شرکت کارگزاری سهام عدالت 30%

   محصولات و ظرفیت تولیدی واحد های مجتمع پتروشیمی فجر

   پتروشیمی فجر (ناحیه یک)

   واحد نیروگاه و تولید بخار
   ظرفیت
   واحد
   برق
   835
   Mw
   بخار
   984
   Ton/hr
   آب خوراک ب.یلر
   1350
   Ton/hr
   واحد تصفیه آب
   آب اتش نشانی
   7000
   m 3 /hr
   آب سرویس
   400
   m 3 ​/hr
   آب اسمز معکوس
   5070
   m 3 ​/hr
   آب بدون املاح
   1470
   m 3 ​/hr
   آب آشامیدنی
   250
   m 3 ​/hr
   آب بازیافت
   825
   m 3 ​/hr
   واحد تفکیک هوا
   هوای سرویس
   16500
   Nm 3 ​/hr
   هوای ابزار دقیق
   15500
   Nm 3 ​/hr
   اکسیژن
   28500
   Nm 3 ​/hr
   نیتروژن
   27000
   Nm 3 ​/hr
   آرگن
   217
   Nm 3 ​/hr
   واحد تصفیه پساب
   تصفیه خانه پساب شماره 1
   460
   m 3 ​/hr

   پتروشیمی فجر( ناحیه دو)

   واحد نیروگاه و تولید بخار
   ظرفیت
   واحد
   برق
   640
   Mw
   بخار
   740
   Ton/hr
   واحد تفکیک هوا
   هوای ابزار دقیق
   27000
   Nm 3 ​/hr
   هوای سرویس
   15000
   Nm 3 ​/hr
   نیتروژن
   24000
   Nm 3 ​/hr
   اکسیژن
   12000
   Nm 3 ​/hr
   واحد تصفیه آب 
   آب زلال شده
   9800
   m 3 ​/hr
   آب آتش نشانی
   7630
   m 3 ​/hr
   آب سرویس 
   400
   m 3 ​/hr
   آب اسمز معکوس
   5460
   m 3 ​/hr
   بازیافت آب دورریز اسمز معکوس
   1950
   m 3 ​/hr
   آب بدون املاح
   980
   m 3 ​/hr
   آب بهداشتی
   200
   m 3 ​/hr
   واحد تصفیه پساب
   تصفیه خانه پساب شماره 2
   520
   m 3 ​/hr

   کاربردهای اصلی محصولات

   تأمین سرویس های جانبی موردنیاز مجتمع های تولیدی منطقه

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، IMS ، ISO 16001

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  آب خام (رودخانه کارون)

  7000 متر مکعب در ساعت

  سازمان آب

  گاز طبیعی

  12 میلیون مترمکعب در روز

  شرکت ملی گاز

  Fajr Petrochemical

  Fajr Petrochemical Complex is consider as the heart of the Special Petrochemical Economic Zone and was establish in an area of 70ha to reduce investment volumes and suitable utilization of base facilities to provide auxiliary services (energy) for processing and manufacturing companies in the two zones.
  These units of the complex include integrated water unit, power plant unit, dispatching units, air units, water units and lines of communications.

  www.fajrco.com