• پتروشیمی پارس

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 23 هکتار + 14 هکتار واحد EB/SM

  سال تأسیس : 1377

  مالکیت : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 60% ، ساتا 40%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتان

  1600

  گاز غنی

  لینده آلمان

  1385

  پروپان

  980

  گاز غنی

  لینده آلمان

  1385

  بوتان

  570

  گاز غنی

  لینده آلمان

  1385

  پنتان پلاس

  86

  گاز غنی

  لینده آلمان

  1385

  اتیل بنزن

  645

  اتیلن، بنزن

  Snamprogetti

  1388

  استایرن منومر

  600

  اتیلن، بنزن

  Snamprogetti

  1388

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  اتان : به عنوان خوراک واحدهای الفین و سوخت

  بوتان : به عنوان خوراک واحدهای الفین، ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و سوخت

  پروپان : به عنوان خوراک واحدهای الفین، ماده اولیه جهت مصارف صنعتی، سوخت و به عنوان سیال سردکننده

  پنتان : به عنوان خوراک واحدهای الفین، ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و سوخت

  استایرن منومر : ماده اولیه استایرن، لاستیک و رزین ها، SBR ، ABS ، انواع چسب، صنایع نساجی و حلال

  خوراک ورودی به مجتمع

  مقدار

  محل تأمین

  گاز غنی

  75 میلیون متر مکعب در روز

  فازهای 1، 2، 3 پارس جنوبی

  اتیلن

  175 (هزار تن در سال)

  پلیمر آریا ساسول

  بنزن

  470 (هزار تن در سال)

  پتروشیمی نوری (برزویه) و پتروشیمی بوعلی سینا

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001

  Pars Petrochemical Complex

  Pars Petrochemical Company is located in Pars Special Economic Energy Zone and was established in 2008consisting of there units of ethane benzene and styrene monomer extraction. Arya Sasol Petrochemical Company owns fifty percent shares of Pars Petrochemical complex .
  The Ethane extraction unit was put into operation in 2006 .the first and second units feed the refineries of South Pars Gas Complex .
  It produces 19.800.000 tons of natural gas , 1.600.000 tons of ethane , 980.000 tons of propane , 560.000 tons of butane per year.

  www.parspc.net