• قالب گیری تزریقی دمشی کششی

  در روش قالب گیری تزریقی دمشی کششی از مواد پلی اتیلن ترفتالات برای تولید ظروف با کیفیت بالا مانند بطری نوشابه ، قوطی روغن های خوراکی ،مواد مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام و ... استفاده می شود.

  قالب گیری تزریقی دمشی کششی

  مواد مورد استفاده

  پلی اتیلن – ترفتالیت

  PET

   

  محصولات  تولید شده

  بطری نوشیدنی های کربنات دار و نوشابه ها

  قوطی روغن های خوراکی

  قوطی مواد شیمیایی کشاورزی

  محصولات سلامتی و بهداشت دهان

  محصولات مورد استفاده در سرویس بهداشتی و حمام

   

   

  نگاه کلی

  از این روش برای تولید ظروف با کیفیت بالا استفاده می شود.

   

  فرایند

  فرایند به چهار بخش تقسیم شده است:

   تزریق

  پلیمر مذاب از طریق گذرگاه گرم شده، به حفره تزریق وارد می شود  تا توسط یک سنبه (میله مرکزی) شکل مورد نظر طرح اولیه را تولید کند، در این مرحله قطر داخلی و حفره خارجی تزریق تولید می شود.پس از یک زمان مشخص قالب های تزریق و میله مرکزی جدا شده و قطعه اولیه که توسط یک حامل گردشی نگه داشته شده است به میزان 90 درجه می چرخد.

   کشش و دمش

  زمانی که قطعه با دما به تعادل رسید، قطعه آماده برای کشش و دمش بوده تا به شکل نهایی خود برسد. زمانی که قطعه اولیه درون قالب دمش قرار گرفت،قالب بسته شده، یک میله کشنده وارد می شود تا طول قطعه اولیه را افزایش داده و با استفاده از دو درجه فشار هوا قطر قطعه افزایش می یابد.

   

  خروج

  پس از گذشت زمانی مشخص برای خنک شدن، قالب باز شده و قطعه اولیه از طریق کانال سقوط یا ربات ها خارج می شود. در حقیقت هر 4 مرحله به طور همزمان و با استفاده از یک چرخه حاوی چندین قالب انجام می شوند.