• دیگر روش های اکستروژن

  اکستروژن فیلم

  دیگر روش های اکستروژن

  اکستروژن فیلم

  توصیف

  از طریق یک قالب شکاف دار ماده مذاب روی غلطک یا نوار ریخته می شود و فیلم نازک تولید می شود.

  نکات قابل توجه

  آبکاری براق روی فیلم های بسیار نازک.

  توصیف

  تولید ورقه فیلم های نازک از طریق عبور از یک سری غلطک.

  کاربردها

  ورقه های تزئینی برای روکش کف، ورقه های محافظ، فیلم کششی بسته بندی

  نکات قابل توجه

  علی الخصوص برای مدت های طولانی

  توصیف

  تولید ورقه هایی با لایه هایی از جنس های مختلف

  کاربردها

  بسته بندی، درزگیر درب یخچال، کاربردهای محیط های خارجی

  نکات قابل توجه

  ورقه های دارای ویژگی های کامل و متعادل