• پتروشیمی زاگرس

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 31 هکتار

  سال تأسیس : 1379

  مالکیت :

  • گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 8/36% ،
  • سرمایه گذاری صنعتی مروارید 8/17% ،
  • صنعتی شیمی پوشینه 8/17% ،
  • سایر سهامداران 6/27% (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  متانول

  1650

  گاز طبیعی و اکسیژن

  لورگی

  1385

   

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  متانول

  1650

  گاز طبیعی و اکسیژن

  لورگی

  1388

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  میلیون متر مکعب در سال

  محل تأمین

  گاز طبیعی

  1474 × 2

  نفت و گاز پارس جنوبی

  اکسیژن

  634 × 2

  پتروشیمی مبین

  شامل خوراک و سوخت می باشد.

  کاربردهای اصلی محصولات

  تولید اسید استیک، فرم آلدئید، MTBE و حلال مواد شیمیایی

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001

  Zagros Petrochemical Company

  Zagros Petrochemical Company was established in the Assaluyeh region ( South Pars ) according to the third Economic Development Plan, in 2000 with the aim of increasing non-oil exports of the country and at present produces 3.3 million tons of methanol of international profile (AA Grade) annually . 

  It is the world ’s largest producer of methanol. Methanol is used as a restorative material in the production of gasoline , acetic acid ,resins, adhesives as octane additive ( MTBE), and also as a solvent in downstream industries. This unit receives feed of natural gas from South Pars area.

  www.zpcir.com