• رئولوژی (جریان سنجی)

  از رئومتر برای اندازه گیری ویژگی های رئولوژی پلیمرهای مذاب با سرعت های برشی و دماهای مختلف استفاده می شود. تعداد بسیار زیادی لوازم جانبی برای تعیین دیگر ویژگی های پلیمر لازم است.

  رئولوژی (جریان سنجی)

  از رئومتر برای اندازه گیری ویژگی های رئولوژی پلیمرهای مذاب با سرعت های برشی و دماهای مختلف استفاده می شود. تعداد بسیار زیادی لوازم جانبی برای تعیین دیگر ویژگی های پلیمر لازم است.

   

       

  Instron – CEAST SR50, رئومتر 50k

  سیستم آزمون شامل:

  • یک کوره حرارت با مبدل فشاری همراه با یک یا دو استوانه
  • لوله های مویین قابل تعویض برای انواع تست ها
  • یک چارچوب مستحکم همراه با سری حرکت کننده توسط موتور
  • بسته نرم افزار کنترل و آنالیز اطلاعات برای:

  o       وارد کردن پارامتر های آزمون به جهت یک روش آزمایشی

  o       کنترل دستگاه      

  o       انجام محاسبات     

  o       آنالیز داده ها

  موارد انتخابی شامل:

  • آشکارگر لیزری برای انداز گیری تورم سری ها
  • موتور و قرقره برای اندازه گیری قدرت ماده مذاب

  انواع آزمون

  • اندازه گیری ویژگی رئولوژیکی
  • PVT – فشار، حجم و دما
  • رسانایی حرارتی
  • تورم
  • قدرت ماده مذاب و توانایی کشش ماده

   

  کاربردهای رایج

  • ویژگی های جریان مواد بازیافتی
  • بررسی کاهش کیفیت حرارتی در حین انجام فرایند تغییر شکل
  • داده برای شبیه سازی دقیق قالب گیری تزریقی
  • ساخت فیلم های چند لایه برای عملکرد بهینه

  مرحله چرخه عمر

  • پالت های پلاستیکی
  • مواد خام
  • بهینه سازی فرایند

  استاندارد های قابل استفاده

  • ISO 11443
  • ISO 16790
  • ISO 17744
  • ASTM D3835
  • ASTM D5930
  • DIN 54811