• فنولیک ها PF

  کاربرد : زیرسیگاری، نگه دارنده لامپ، درپوش بطری، دسته قابلمه، دوشاخه ها و پریز های خانگی، زبانه های جوشکاری و قطعات الکتریکی آهنی.

  فنولیک ها PF

  کاربردها:

  زیرسیگاری، نگه دارنده لامپ، درپوش بطری، دسته قابلمه، دوشاخه ها و پریز های خانگی، زبانه های جوشکاری و قطعات الکتریکی آهنی.

  ویژگی ها:

  مستحکم، شکننده و کدر، مقاومت شیمیایی و حرارتی خوب، مقاوم در برابر تغییر شکل در اثر سنگینی بار، هزینه کم، مقاوم به اکثر اسیدها.