• الاستومرهای قالبی پلی یورتان

  کاربرد :غلطک های چاپ، تایرهای جامد، چرخ ها، پاشنه کفش، سپر ماشین،(به طور خاص مناسب برای تولید در تعداد کم).

  الاستومرهای قالبی پلی یورتان

  کاربردها:

  غلطک های چاپ، تایرهای جامد، چرخ ها، پاشنه کفش، سپر ماشین،(به طور خاص مناسب برای تولید در تعداد کم).

  ویژگی ها:

  الاستیک، مقاومت سایشی و شیمیایی، نفوذناپذیر نسبت به گازها، می توان آن را در طیف گستره ای از سختی های تولید کرد.