• پتروشیمی فارابی

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 15 هکتار

  سال تأسیس : 1352

  مالکیت :

  • پتروشیمی فناوران 8/43% ،
  • پتروشیمی امیرکبیر 7/43% ،
  • سایر سهامداران 5/12% (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  دی اکتیل فتالات (DOP)

  55

  انیدرید فتالیک، مایع، دواتیل هگزانول

  VON - HEYDEN

  1356

  انیدریک فتالیک (PA)

  5/34

  انیدرید فتالیک مایع

  LURGI

  1356

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  صنایع پلاستیک سازی، صنایع رزین و رنگ سازی

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  دواتیل هگزانول (2EH)

  42

  پتروشیمی سازند (اراک) / واردات (درصورت عدم تأمین از داخل)

  ارتوزایلین (OX)

  32

  پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بوعلی سینا

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، TS 29001

  www.farabico.com