• فوران ها

  کاربرد :کارخانه های شیمیایی (رقیب فولاد زنگ نزن)، قالب های ریخته گری، فوم های عایق اختصاصی، درزگیر مخازن و غیره. برای مقاومت قلیایی.

  فوران ها

  کاربردها:

  کارخانه های شیمیایی (رقیب فولاد زنگ نزن)، قالب های ریخته گری، فوم های عایق اختصاصی، درزگیر مخازن و غیره. برای مقاومت قلیایی.

  ویژگی ها:

  صلب، شکننده، استحکام بالا در دماهای بالا، مقاومت شیمیایی خوب، در صورت احتراق خودش خاموش می شود، نشر دود کم.