• پتروشیمی کرمانشاه

  محل مجتمع : کرمانشاه، جاده هرسین

  مساحت : 5/295 هکتار

  سال تأسیس : 1375

  مالکیت :

  • گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 41/9% ،
  • گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 20/7% ،
  • سایر سهامداران37/4% (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است).

  مجتمع تولید آمونیاک و اوره  کرمانشاه به منظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز استان کرمانشاه و استان های همجوار در غرب کشور تأسیس شده است. احداث این پروژه علاوه بر تأمین کود شیمیایی مورد نیاز، در امر ایجاد اشتغال در منطقه، گسترش توان فنی استان و ارتقای دانش متخصصین منطقه نقش بسزایی دارد.


  پس از جنگ تحمیلی با توجه به اثرات جنگ بر اقتصاد استان کرمانشاه، تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی کرمانشاه برای بهبود وضعیت اقتصادی استان، راه های مختلفی را بررسی نموده و ضرورت تأسیس با توجه به نیاز استان کرمانشاه و استان های همجوار به کودشیمیایی، احداث کارخانه تولید کودشیمیایی مورد تصویب قرار گرفت و برای تحقق این هدف ، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 به ثبت رسید.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  گاز طبیعی

  534

  شرکت ملی گاز ایران

  شامل خوراک و سوخت می باشد.

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  امونیاک

  396

  گاز طبیعی

  M.W.Kellogg

  1386

  اوره گرانول

  660

  آمونیاک + گاز دی اکسید کربن

  Stanicarbon

  1386

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  آمونیاک : تولید کودهای شیمیایی، سیال مبرد

  اوره : کود شیمیایی، رزین اوره فرمالدئید و ملامین

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001 ، ISO 17025 ، HSE MS

  www.kpic.ir