• پلی فنیلن اکسید PPO

  پلی فنیلن اکسید PPO

  عضو اصلی این خانواده، پلی (فنیلن اکسید) که مخفف آن PPO است، یک ترموپلاستیک کریستالی است که مقاومت اعوجاج حرارتی بسیار خوبی دارد اما نمی توان آن را با ذوب کردن شکل داد. مدل استخلاف شده با متیل آن به مقدار زیادی کم تر کریستالی است و می توان آن را به صورت مخلوط با دیگر ترموپلاست ها مثل پلی استایرن ( “Noryl” از Sabic Innovative Plastics) از طریق ذوب شکل دهی کرد.

                      Monomer

                                                                   Polymer

          

                                            

  2,6 dimethyl phenol (bifunctional)

  poly (2,6 dimethyl-p-phenylene oxide) (linear chain amorphous thermoplastic) PPO, PP

   

   

   

  ویژگی ها

  در لیست زیر ویژگی های کلیدی PPO اصلاح شده آورده شده است. مثل مخلوط PPO/PS

  • به صورت مخلوط کدر است.
  • پایداری مقاومتی خوب
  • خواص الکتریکی خوب
  • دمای اعوجاج حرارتی زیاد-بالای 100 درجه سانتی گراد (تا 195 درجه).
  • مخلوط های PPO اصلاح شده تا اندازه ای در حلال های قطبی محلول هستند.
  • سخت،صلب،مستحکم، تا حدی سفت و خزش کم.
  • مشکلات اکسیداسیون و افزایش عمر UV یکسان با پلی استایرن را دارند، مگر آن که به خوبی پایدار شوند.
  • در معرض UV قرار گرفتن باعث تغییر رنگ شدید می شود.

  گرید های موجود

  گریدهای مختلف PPO/PS با تغییر نسبت PPO برای دستیابی به مقاومت حرارتی و میزان لاستیکی بودن مورد نظر برای داشتن مقاومت ضربه ای، وجود دارند.

  PPO به شکل های زیر نیز موجود است:

  • "Noryl GTX" –یک مخلوط PA/PPO
  • "Noryl PPX"–یک مخلوط PP/PPO

  کاربردها

  ضد آب بودن، مقاومت حرارتی و الکتریکی خوب، PPO/PS (“Noryl”) را برای کاربردهایی که از آب داغ استفاده می کنند مناسب کرده است اما بسیاری از کاربردها قاب دستگاه ها و قطعات داخلی در تجهیزات الکتریکی است.