• پتروشیمی فن آوران

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 25 هکتار

  سال تأسیس : 1377

  مالکیت :

  • سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 48% ،
  • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 4/17% ،
  • سایر سهامداران 6/34% ، (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  متانول

  1000

  گاز طبیعی – دی اکسید کربن

  شرکت تاپسوی دانمارک

  1383

  منواکسید کربن

  140

  گاز طبیعی

  شرکت تاپسوی دانمارک

  1385

  اسید استیک

  150

  متانول – منواکسید کربن

  شرکت کمی تکنولوژی اوکراین

  1385

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  متانول : تولید اسید استیک، فرم آلدئید، MTBE و حلال مواد آلی

  منواکسید کربن : تولید اسید استیک و فسژن

  اسید استیک : تولید وینیل استات منومر، خالص سازی اسید ترفتالیک، استات سلولز، حلال ها، داروسازی و رنگ ها

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  گاز طبیعی

  3/749 میلیون مترمکعب در سال

  شرکت ملی گاز ایران

  گاز دی اکسید کربن

  5/91 هزار تن در سال

  پتروشیمی رازی

  گاز دی اکسید کربن

  7/175 هزار تن در سال

  پتروشیمی مارون

  Fanavaran Petrochemical Complex

  This complex is located in an area of 35hectares of land with an annual production capacity of 1 million tons of methanol , 150 thousand tons of acetic acid and 140thousand tons carbon monoxide .
  Construction of this complex began in 2001 and operations of methanol units in 2004, and the carbon monoxide unit and acetic acid unit were established in 2006.
  The products of the project are utilized for production of formaldehyde , acetic acid, pharmaceuticals, clean fuel , fuel octane degree booster, as the raw material of MTBE , dissolvers, food products, Viny1 stat monomer unit, PET unit , ethy1 and buty1 stat production.
  Natural and carbonic gas is the main feed for this petrochemical complex.


  www.fnpcc.com