• پلی متیلن پنتن PMP

    پلی متیلن پنتن PMP

    کاربردها:

    ظروف پزشکی، سرنگ، پوشش لامپ، استفاده در رادار، کپسول، بسته بندی غذاهای مایکروویوی

    ویژگی ها:

    سخت،سفت، وزن کم (چگالی 0.83 gm/cm)، مقاومت شیمیایی، برای استفاده در قفشای باز نیاز به افزودنی ها وجود دارد، بسیار نفوذپذیر نسبت به گازها، ماده کریستالی شفاف.