• پلی وینیل کلراید PVC

  پلی وینیل کلراید PVC یک ماده پلاستیکی بسیار مهم است که کاربردهای گسترده درصنایع ساختمان سازی، حمل ونقل، بسته بندی، الکتریکی/الکترونیکی و بهداشت و درمان دارد.PVC ماده سازنده با طول عمر بسیار زیاد است که می توان از آن در بسیاری از کاربردها استفاده کرد

  پلی وینیل کلراید PVC

  پلی وینیل کلراید PVC  یک ماده پلاستیکی بسیار مهم است که کاربردهای گسترده درصنایع ساختمان سازی، حمل ونقل، بسته بندی، الکتریکی/الکترونیکی و بهداشت و درمان دارد.PVC ماده سازنده با طول عمر بسیار زیاد است که می توان از آن در بسیاری از کاربردها استفاده کرد. این ماده می تواند صلب یا منعطف، سفید یا سیاه یا رنگی باشد.به خاطر طبیعت این ماده، PVC به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شود و محصولات کاربردی و ضروری بسیاری از آن تولید می شود.

  برعکس دیگر ترموپلاست ها که کاملا از روغن مشتق شده اند، PVC از دو ماده اولیه ساخته می شود:

  • 57% وزن مولکولی از نمک طعام مشتق شده است.
  • 43% از خوراک هیدروکربنی مشتق می شود (به طور روزافزون از اتیلن گرفته شده از نیشکر برای ساخت PVC به عنوان جایگزین اتیلن گرفته شده از روغن یا گاز طبیعی، استفاده می شود).