• پتروشیمی پردیس

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 6/64 هکتار

  سال تأسیس : 1380

  مالکیت :

  • گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 7/66% ،
  • بازرگانی پتروشیمی 17% ،
  • سایر سهامداران 3/16%  (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است).

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  آمونیاک

  680

  گاز طبیعی

  M.W.Kellogg

  1388

  اوره گرانول

  075/1

  دی اکسید کربن - آمونیاک

  Stami Carbon + Hydro Fertilizer Technology (H.F.T)

  1388

   

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  آمونیاک

  680

  گاز طبیعی

  M.W.Kellogg

  1388

  اوره گرانول

  075/1

  دی اکسید کربن - آمونیاک

  Stami Carbon + Hydro Fertilizer Technology (H.F.T)

  1389

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  محصول اوره : کود شیمیایی جهت مصارف کشاورزی، ماده اولیه ملامین و ....

  محصول آمونیاک : ماده اولیه جهت مصارف صنعتی و تولید کود شیمیایی

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  میلیون متر مکعب در سال

  محل تأمین

  گاز طبیعی

  612 × 2

  فازهای پارس جنوبی (از طریق پتروشیمی مبین)

  شامل خوراک و سوخت می باشد

   

   

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001

  Pardis Petrochemical Complex

  Pardis Petrochemical Complex the complex was established in 2004 and is one of the largest integrated petrochemical complexes in the world producing ammonia and urea of 64.5 hectares, comprising : phase 1 of 34 acres , phase II of 17 acres and phase III of 13.5 acres .
  The introduction of integrated development in the third phase started in 2010 . The total production capacity of this complexes 1.36 million tons Ammonia and 2.15 million tons of urea per year.
  The natural gas federate is 670 million normal cubic meters for each phase . High volume of products and superior technology ,consistency with environmental standard , ease of access to natural gas feed lines , transport , storage and loading dock facilities for expert of the urea product are some advantages and features of this complex which are incentives for the company to draw on international market.

  www.paupc.ir