• قالب گیری اکستروژن دمشی

  دستگاه قالب گیری دمشی بر اساس یک سیستم لوله و پیچ خارج کننده استاندارد عمل می کند که پلیمر را پلاستیکی می نماید

  قالب گیری اکستروژن دمشی

  قالب گیری دمشی  –  فرایند

  دستگاه قالب گیری دمشی بر اساس یک سیستم لوله و پیچ خارج کننده استاندارد عمل می کند که پلیمر را پلاستیکی می نماید. پلیمر از یک زاویه 90 درجه عبور کرده و از یک قالب می گذرد تا به صورت یک لوله توخالی (معمولا دایره ای) به نام پاریزون1 خارج شود.

  زمانی که قطعه پاریزون به طول مناسب رسید، یک قالب توخالی دور آن بسته می شود. لبه انتهایی قالب کاملا به هم رسیده و بنابراین کاملا بسته می شود. قبل از شروع حرکت قالب به مسیر عمود بر مسیر اولیه، سر قطعه پاریزون توسط یک تیغه بریده می شود. سپس قالب حرکت کرده و در موقعیت جدید ، هوا به درون پاریزون دمیده می شود، آن را باد کرده تا به شکل قالب دربیاید.

  پس از زمان خنک شدن،قالب باز می شود و قطعه نهایی بیرون می آید.برای افزایش سرعت تولید،تعدادی قالب یکسان پشت سر هم توسط همان واحد اکستروژن کننده به چرخه وارد می شوند.این فرایند مشابه به فرایند به کار رفته برای تولید بطری های شیشه ای است، در اینجا هم ماده مذاب توسط فشار هوا درون قالب فشرده می شود.

   

  با یک قالب ساز تماس برقرار کنید:

  اگر به دنبال یک قالبساز برای تولیدات خود می گردید، فرم زیر را پرکنید تا فدراسیون پلاستیک بریتانیا، از سوی شما، اطلاعات را به مناسب ترین کمپانی های موجود در صنعت می فرستد و کمپانی مورد نظر برای دادن اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهد گرفت.

  [1] parison