• آزمون پلاستیک

  آزمون پلاستیک

  از مواد خام گرفته تا مواد ترکیبی تا محصولات نیم ساخته و ساخته شده، آزمایش ها نقش مهمی در چرخه عمر پلاستیک ایفا می کنند. هر مرحله نیاز به آزمون های متفاوتی دارد و هر کاربری ممکن است بسته به نقشش احتیاج به نتیجه یک نوع آزمون داشته باشد. چه این نقش در بخش توسعه محصول (R&D)، کنترل کیفی (QC)، سرویس های آزمایشگاهی (TS) و یا تحقیقات (R) باشد، نیاز به آزمون هایی دارد.

  آزمون های رایج برای صنایع پلاستیک

  آزمون جریان مذاب

  این آزمون سرعت جریان مذاب (MFR) و سرعت حجمی مذاب (MVR) را برای یک پلیمر مذاب اندازه می گیرد این مقادیر بسته به نوع ماده در دما و با اعمال وزنه های خاص اندازه گیری می شوند.

   

  آزمون برخورد – برج سقوط

  از برج سقوط برای اندازه گیری انرژی جذب شده توسط یک نمونه یا اعمال یک مقدار مشخص آسیب به یک قطعه با سرعت برخورد 1 تا 24 متر بر ثانیه ، استفاده می شود.

   

   

  آزمون برخورد – آونگ

  آزمایشگر آونگ مقاومت برخورد نمونه ها را در ساختارهای متفاوت استاندارد می آزماید.

   

   

  آزمون مکانیکی

  دستگاه آزمایش مواد برای اندازه گیری دقیق استحکام فیزیکی مواد جامد استفاده می شود.

   

  رئولوژی (جریان شناسی)

  از رئومتر برای اندازه گیری ویژگی های رئولوژی پلیمرهای مذاب با سرعت های برشی و دماهای مختلف استفاده می شود تعداد بسیار زیادی لوازم جانبی برای تعیین دیگر ویژگی های پلیمر لازم است.

   

  آماده سازی نمونه

  تجهیزات آماده سازی نمونه برای آماده کردن نمونه به شکل مناسب به منظور انجام آزمایش های مکانیکی استفاده می شود.

   

  آزمون حرارتی

  آزمون حرارتی شامل اندازه گیری HDT (دمای انحراف حرارتی) و یا نقطه نرم شدن VICAT می شود. آزمون HDT یک تست خمش 3 تکیه گاهی بوده و آزمون VICAT تست بار نقطه ای است.