• پتروشیمی مبین

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 84 هکتار

  سال تأسیس : 1379

  مالکیت : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  برق

  MW 986

  گاز طبیعی

  GE

  88 و 1383

  بخار

  T/h 2865

  آب DM

  FOSTERWHEELER

  1384

  آب شیرین

  M3/h 1560

  آب دریا

  SIDEM

  1383

  آب DM و کندانس

  M3/h 2700

  آب شیرین / کندانس برگشتی

  SIDEM/COMAR

  1383

  آب آشامیدنی

  M3/h 100

  آب شیرین

  SIDEM/COMAR

  آماده راه اندازی

  اکسیژن (44 بار)

  NM3/h 168000

  هوای اتمسفر

  LINDE

  88 و 1384

  اکسیژن (29 بار)

  NM3/h 50400

  هوای اتمسفر

  LINDE

  88 و 1384

  نیتروژن

  NM3/h 96000

  هوای اتمسفر

  LINDE

  88 و 1384

  هوای سرویس

  NM3/h 8500

  هوای اتمسفر

  LINDE

  88 و 1384

  هوای ابزار دقیق

  NM3/h 44000

  هوای اتمسفر

  LINDE

  88 و 1384

  آب سرویس

  M3/h 330

  آب

  BAMAG

  1386

  آب خنک کننده

  M3/h 386000

  آب دریا

  صدرا

  1385

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  گاز طبیعی

  5/22

  شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

  آب دریا

  ---

  خلیج فارس

  کاربردهای اصلی محصولات

  تأمین سرویس های جانبی مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001 ، ISO 27001

  واحد های پتروشیمی مبین

  • واحد توليد برق 
  • واحد توليد بخار
  • واحد آب خنك كننده
  • واحد آب شيرين کن
  • واحد آب بدون املاح
  • واحد کندانس برگشتي
  • واحد آب آتش‌نشاني
  • واحد هوا
  • واحد خطوط ارتباطي
  • واحد تصفیه پساب های صنعتی
  • واحد زباله سوز

  www.mobinpc.net