• قالب گیری SMC/DMC

   قالب گیری SMC/DMC

  نگاه کلی

  چگونه مواد ساخته شده اند DMC و BMC

  تولید ترکیبات DMC / BMC یک فرآیند کلی است. مواد تشکیل دهنده، الیاف خرد شده شیشه، رزین، پرکننده های معدنی، کاتالیزور و یک قالب فرمی جعبه لوله DMC به یک میکسر ویژه لود می شود. خروجی از میکسر یک سری فرم کلی است که پس از آن در یک اکستروژن طناب اکسترود می شود.

   

  SMC

  تولید SMC، یک فرایند خط تولید مداوم است. مواد از بالا و پایین با یک فیلم پلاستیکی غلاف شده است. یک خمیر شامل رزین، استایرن، کاتالیزور فعال حرارتی ، مواد پرکننده بی اثر، عوامل انتشار و تغلیظ کننده آماده شده است. خمیر یکنواخت بر روی یک SMC تقاطع جعبه گسترش فیلم پایین. الیاف شیشه خرد شده به صورت تصادفی بر روی رب سپرده خواهد شد. فیلم بالا معرفی شده است و ساندویچ به ضخامت از پیش تعیین شده نورد. ورق مجاز است، به بلوغ به مدت 48 ساعت.