• منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( ماهشهر )

    منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

     ابتدا در محدوده ای به وسعت  1700 هکتار در جنوب غربی ایران و ساحل خلیج فارس، واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندر امام خمینی (ره) در نظر گرفته شد که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۶۷۹۳۶ / ت 36042 یک مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ وزرای محترم عضو دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ۴۶۰ هکتار افزایش یافت. به استناد این الحاقیه، شرکت های پتروشیمی بندر امام، رازی و فارابی در محدوده این منطقه قرار گرفت.

    این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی و همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی مناطق ویژه، به منظور توسعه صنعت و تجارت - به ویژه، صنایع پایین دستی - تامین منافع اقتصادی، اجتماعی و ملی، جذب تکنولوژی های جدید و افزایش اشتغال، ایجاد گردیده است. از نظر موقعیت جغرافیایی، این منطقه از طریق بندر امام به آب های آزاد بین المللی و از طریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد. این منطقه به عنوان بخشی از استان خوزستان و با دربرداشتن مجتمع های عظیم پتروشیمی بندر امام ، رازی، مارون و امیرکبیر همانند یک گلوگاه استراتژیک در مناطق نفت و گاز ایران عمل کرده تا دستیابی به منابع نفت و گاز، مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی را بیش از پیش تسهیل نماید.

    در این راستا ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با هدف مدیریت و تحقق توسعه فعالیت های صنعتی و اقتصادی در منطقه از جمله صنایع پتروشیمی، به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بر اساس مصوبه تیرماه ۱۳۷۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور فعالیت های خود را در سال ۱۳۷۷ آغاز کرده، از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در این منطقه مهم اقتصادی دعوت به عمل می آورد.