• آکریلات ها

  مجری : شرکت پتروفناوری پلیمر افق ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 4 /10 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1391

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

   

   

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آکلریلیک اسید

  80

  0

  پروپیلن

  150

  60

  اکسو الکل ها

  60

  30

  استرهای آکریلات

  60

  60

  پلیمر های سوپر جاذب

  45

  45

  جمع

  395

  195

   

  خوراک 

  نام

  هزار تن / اسمی

  محل تامین

  پروپان

  185

  پتروشیمی بندر امام

   

  کاربرد محصولات : صنایع چرم سازی ، کاغذ سازی ، نساجی ، پوشش های حفاظتی و ...

  لیسانس واحد پروپیلن :  Yarsintez روسیه

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  در مراحل مقدماتی