• اندیرید مالئیک

  مجری : شرکت مدبران شیمی

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 5 / 4 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1391

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  انیدرید مالئیک

  20

  20

  اسید فوماریک

  4

  4

  رزین های پلی استر غیر اشباع

  15

  15

  جمع

  39

  39

   

  خوراک

  نام

  هزار تن / اسمی

  محل تامین

  بوتان

  40

  پتروشیمی بندر امام

   

  کاربرد محصولات:

  • تهیه رزین های پلی استر ،
  • رزین های الکید ،
  • حشره کش ها ،
  • نگهدارنده روغن ها و چربی ها و ...

  لیسانس پیمانکار مهندسی : شرکت مهندسی شفق یزد

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 5  / 9 %