• پنتا اریتریتول

  مجری :  شرکت پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت :  6 / 8 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1389

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1395

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  پنتا اریتریتول

  15

  15

  دی پنتا

  5/0

  5/0

  استالدئید ( 5 / 98 % )

  6 / 5

  --

  جمع

  9 / 28

  3 / 23

   

  خوراک 

  نام

  هزار تن / اسمی

  محل تامین

  فرمالدئید

  36

  پتروشیمی شهید رسولی

  سود سوز آور

  6 / 28

  پتروشیمی اروند

  اتانول

  7 / 6

  سایر منابع

   

  کاربرد محصولات

  • تولید رزین های آلکید ،
  • براق کننده ،
  • محصولات دارویی ،
  • نرم کننده ،
  • تثبیت کننده 

  لیسانس :  Wonjin

  پیمانکار مهندسی  ، تدارکات و ساختمان و نصب  :  Wonijn ، موننکو

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 8 / 3 %