• پتروشیمی مروارید

  شرکت پتروشیمی مروارید

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2)

  مساحت : 8/7 هکتار

  سال تأسیس : 1384

  مالکیت :

  • صندوق ذخیره فرهنگیان 55/46% ،
  • شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 17% ،
  • صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 17% ،
  • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 17%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتیلن

  500

  اتان

  تکنیپ

  اسفند 1388

  برش های سه کربنه و سنگین تر

  47

  اتان

  تکنیپ

  اسفند 1388

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  ماده اولیه تولید پلی اتیلن ها و اتیلن گلایکول ها

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتان

  642

  فازهای پارس جنوبی

  گواهینامه های استاندارد دریافتی :

  • ISO 9001
  •  EFQM
  •  ISO 14001
  •  OHSAS 18001
  • IMS