• سرویس های جانبی متمرکز فاز دوم عسلویه

  مجری :  شرکت پتروشیمی دماوند ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی  انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت : 90 هکتار

  مالکیت : شرکت ملی صنایع پتروشیمی 100 %

  زمان شروع : فاز 1 سال  1389

  پیش بینی زمان بهره برداری : فاز 1  سال 1395

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  قابل فروش

  برق

  1900 مگاوات

  بخار

  1900 تن در ساعت

  اکسیژن

  900 تن در ساعت

  نیتروژن

  70000 نرمال متر مکعب در ساعت

  هوای ابزار دقیق

  31000 نرمال متر مکعب در ساعت

  هوای سرویس

  20000 نرمال متر مکعب در ساعت

  آب شیرین

  5000 متر مکعب در ساعت

  آب بدون املاح

  37000 متر مکعب در ساعت

  آب خنک کننده

  80000 متر مکعب در ساعت

  اب بهداشتی

  1500 متر مکعب در ساعت

   

  خوراک 

  نام

  مقدار

  محل تامین

  گاز طبیعی

  14 میلیون نرمال متر مکعب در روز

  نفت و گاز پارس جنوبی

  آب دریا

  380 هزار متر مکعب در ساعت

  خلیج فارس

   

  کاربرد محصولات

  تامین سرویس های جانبی مورد نیاز واحد های فرآیندی مستقر در سایت دوم منطقه ویژه اقتصای انرژی پارس ( عسلویه )

  پیمانکار مهندسی اصولی ، تفصیلی ، تدارکات و خرید تجهیزات :  نیروگاه ( مپنا )

  پیشرفت فیزیکی  نیروگاه فاز یک تا  پایان اسفند 1393 : 5 / 15 %