• الفین دوازدهم

  مجری :  شرکت پتروشیمی کیان ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  75 هکتار

  مالکیت :

  • گروه گسترش نفت و گاز پاریان 58 % ،
  • پتروفرهنگ 40 % ،
  • سایر سهامداران 2 %

  زمان شروع : سال 1391

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  اتیلن

  1200

  868

  پروپیلن

  327

  167

  برش چهار کربنه

  294

  - -

  سوخت مایع

  26

  26

  برش های سنگین

  1089

  1089

  بنزن

  382

  33

  پارازیلین

  528

  528

  ارتوزایلین

  90

  90

  آروماتیک های سنگین

  25

  25

  اتیل بنزن

  476

  --

  استایرن

  440

  440

  آلفا الفین های خطی

  200

  200

  پروپیلن اکساید

  200

  200

  بودتادین

  130

  130

  رافینیت

  160

  160

  جمع

  5567

  3956

   

  خوراک 

  نام

  هزار تن / اسمی

  محل تامین

  میعانات گازی

  3000 ( معادل 80 هزار بشکه در روز )

  پالایشگاه فاز های 4 و 5 نفت و گاز پارس جنوب

  برش سبک

  340

  پتروشیمی نوری

  برش سه کربنه و سنگین تر

  315

  پتروشیمی کاویان ، مروارید و بوشهر

  اتان

  900

  پالایشگاه فاز 14 نفت و گاز پارس جنوبی

  کاربرد محصولات

  خوراک واحد های پایین دستی مانند پلی الفین ها ، پلی استایرن ها ، پلی ال ها ، استن ، فنل ، پلی استر ، صنایع رنگ سازی ، تولید PTA ، به عنوان حلال در صنایع شیمیایی و نرم کننده ها .

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  1 /1 %