• آمونیاک و اوره چهاردهم

  مجری : شرکت پتروشیمی هنگام ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  47 / 25 هکتار

  مالکیت :

  • سریویجانا اندونزی 5 % ،
  • پتروشیمی بین الملل 95 %

  زمان شروع : سال  1391

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال 1396

   

   

  تولیدات ( هزار تن / سال )

   

   

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  725

  125

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1800

  1200

   

  خوراک

  نام

  میلیون متر مکعب / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  720

  نفت و گاز پارس جنوبی

   

  کاربرد محصولات  : مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  لیسانس و مهندسی اصولی  :  هالدور تاپسو / سایپم

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات و ساختمان و نصب و راه اندازی  :پیدک  , شرکت IES چین

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 18/8 %