• پارک استایرن

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  39 هکتار

  زمان شروع : سال  1390

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1395

  اولین پارک شیمیایی کشور بر پایه زنجیره ارزش افزوده استایرین در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1387 به تصویب رسید و با مشارکت بخش خصوصی و راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی  از سال 1390 فعالیت های اجرایی طرح ها و ایجاد زیر ساخت ها در آن آغاز شده است .

  طرح های مستقر در پارک استایرن

  • طرح ABS و SBS/SB/LCBR پتروشیمی جم
  • طرح ESBR شرکت شیمیایی صدف عسلویه
  • طرح پلی استایرن شرکت کیمیا صنایع دالاهو
  • طرح پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب