• متانول نهم

  مجری :  شرکت صنایع پتروشیمی دنا  ( سهامی خاص )

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  7 هکتار

  مالکیت :

  • انرژی سپهر 6 / 99 % ،
  • سایر سهامداران 4 / 0 %

  زمان شروع : سال  1389

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  نهایی

  متانول

  1650

   

  خوراک

  نام

  میلیون متر مکعب / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  1500

  نفت و گاز پارس جنوبی

  اکسیژن

  670

  پتروشیمی دماوند

   

  کاربرد محصولات: 

  • تولید ماده بالا برنده عدد اکتان بنزن ( MTBE ) ،
  • اسید استیک و هم چنین به عنوان حلال در صنایع پایین دستی ،
  • رزین ها ،
  • چسب ها ،
  • فرمالدئید ،
  • ضد یخ ،
  • انواع پلاستیک ها ،
  • تولید DEM ،
  • تولید پروپیلن (MTP ) و
  • الفین ( MTO  )

  لیسانس و مهندسی اصولی  : هالدور تاپسو

  پیمانکار مهندسی و تدارکات    :  پیدک ، ECEC

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  7 / 17 %