• مخازن متمرکز صادراتی عسلویه

  مجری : ساتا

  محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( سایت دوم )

  مساحت :  7 / 46 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1390

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1395

  ظرفیت کل : 320 هزار متر مکعب

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 4 / 18 %

  هدف از اجرای طرح : ذخیره سازی محصولات پتروشیمی جهت صادرات