• الفین سیزدهم

  مجری :  شرکت پتروشیمی ایلام ( سهامی خاص )

  محل اجرا :  ایلام

  مساحت :  122 هکتار

  مالکیت :

  • گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 58 / 43 % ،
  • سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 17 %،
  • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 17 % ،
  • پتروشیمی مارون 75 /6 % ،
  • بازرگانی پتروشیمی 07 / 5 % ،
  • سایر سهامداران 60 / 10 %

  زمان شروع : سال  1386

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

   اتیلن

  458

  153

  پروپیلن

  124

  120

  بنزین پیرولیز

  132

  132

  سوخت مایع

  33

  33

  برش C4

  75

  -

  جمع

  822

  438

   

  خوراک

  نام

  هزار تن / سال

  محل تامین

  اتان

  233

  پالایشگاه گاز ایلام

  برش سه کربنه و سنگین تر

  328

  پالایشگاه کاز ایلام

  برش پنج کربنه و سنگین تر

  391

  پالایشگاه گاز ایلام

   

  کاربرد محصولات: ماده اولیه تولید پیل الفین ها ، اتیل گلایکول ها

  لیسانس: استون و وبیستر ( الفین ) ، Axens ( گوگرد زدایی )

  پیمانکار EPCC  :  بینا / استیم / نارگان ( الفین ) ، نور هان صنایع ( یوتیلیتی و آفسایت ) ، تهران سمع اندیش ( فر آب ( Power & Steam ) ، گسترش خدمات صنعتی ایران ( ایستگاه تقلیل فشار گاز ) ، دلواز افزار ( گوگرد زدایی )

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 7 / 55 %