• پلی اتیلن سنگین میاندوآب

  مجری :  شرکت پتروشیمی میاندوآب ( سهامی خاص )

  محل اجرا :  شهرستان میاندوآب

  مساحت :  22 هکتار

  مالکیت : پتروشیمی باختر 100 %

  زمان شروع : سال  1392

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال )  

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  پلی اتیلن سنگین

  140

  140

   

  خوراک

  نام

  هزار تن / سال

  محل تامین

  اتیلن

  140

  خط لوله اتیلن غرب

  بوتن 1

  2

  مجتمع های پتروشیمی

   

  کاربرد محصولات:  خوراک واحد های پایین دستی تولید کننده انواع لوله ، قطعات پلاستیکی ، کابل و ...

  پیمانکار مهندسی  و تدارکات :  پیدک

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 6 / 5 %