• اتوکسیلات ها

  مجری : شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان ( سهامی خاص )

  محل اجرا : همدان

  مساحت :  31 هکتار

  مالکیت :

  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی 20 % ،
  • صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان 30 % ،
  • سرمایه گذاری استان همدان 15 %  ،
  • صنایع پترو ایمن غدیر 12 % ،
  • صنایع پترو ایمن سپاهان 18 % ،
  • فولاد گران امروز 5 %

  زمان شروع : سال  1392

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  اتیلن اکساید

  100

  2

  اتو اکسیلات ها

  80

  80

  گلایکول اتر

  50

  50

  MEA / MDEA

  30

  30

  منو اتیلن گلایکول

  6

  6

  جمع

  266

  168

   

  خوراک

  نام

  هزار تن  / سال

  محل تامین

  اتیلن

  80

  خط لوله اتیلن غرب

  نرمال بوتانول

  30

  پتروشیمی اراک و سایر منابع

  الکل چرب

  28

  واردات

  آمونیاک

  6

  پتروشیمی کرمانشاه

   

  کاربرد محصولات :تولید شوینده ها ، حلال ها ، رنگ ها

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  در مراحل مقدماتی