• پلی اتیلن سنگین / سبک خطی کازرون

  مجری :  شرکت پتروشیمی کازرون ( سهامی عام )

  مساحت :  53 هکتار

  مالکیت :

  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی 8 / 19 % ،
  • گروه پتروشیمی سرمایه گذای ایرانیان 2 / 36 % ،
  • شادان شهر باختر 9 / 11 % ،
  • توسعه و ساختمان برج آوران 5 / 5 % ،
  • بیمه توسعه 5 /5 % ،
  • سایر سهامداران 21 % ، ( شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است )

  زمان شروع : سال  1392

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  پلی اتیلن سنگین / سبک خطی

  300

  300

   

  خوراک

  نام

  هزار تن  / سال

  محل تامین

  اتیلن

  290

  خط لوله اتیلن غرب ( پتروشیمی گچساران )

  بوتن 1

  24

  مجتمع های پتروشیمی

   

  کاربرد محصولات :  تولید انواع فیلم ، ظروف ، قطعات پلاستیکی ، لوله ، کابل و ...

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات  ، ساختمان و نصب  : AVIC / HFEC

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  3 %