• خط لوله اتان – اتیلن مرکز کشور

  مجری : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

  محل اجرا : استان فارس

  تعداد مجتمع ها : 5 مجتمع

  زمان شروع : سال 1392

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال 1397

  تعداد ایستگاه تقویت فشار اتان : 1 ایستگاه

  تعداد ایستگاه تقویت فشار اتیلن : 1 ایستگاه

  ظرفیت خط اتان : 4 / 1 میلیون تن در سال

  ظرفیت خط اتیلن : 1 میلیون تن در سال

  طول مسیر خط لوله اتان : 238 کیلومتر

  طول مسیر خط لوله اتیلن با انشعابات : 297 کیلومتر

  کوچکترین قطر لوله : 6 اینچ

  بزرگترین قطر لوله : 24 اینچ

  هدف از اجرای طرح : 

  انتقال گازر اتان از پالایشگاه پارسیان به مجتمع پتروشیمی فیروز آباد و انتقال  اتیلن به مجتمع های جهرم ، فسا ، داراب و استهبان جهت تامین ماده اولیه مجتمع های پتروشیمی

  طرح های وابسته

  نام طرح

  نام محصول

  ظرفیت ( هزار تن / سال )

  فیروز آباد

  اتیلن و برش 3 کربنه و سنگین تر

  1090

  جهرم

  پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی

  300

  فسا

  پلی اتیلن سبک

  300

  داراب

  پلی اتیلن سنگین

  300

  استهبان

  اتیلن وینیل استات

  100

  مشاور طراحی مفهومی و مهندسی پایه : شرکت پترو فرآیند انرژی

  پیمانکاران مهندسی تفصیلی ، اجرا و تدارکات : قرار گاه خاتم الانبیاء

   مجری : موسسه نیروگستر

   مشاور : مهندسین مشاور انرژی گستر 

   پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 : 9  / 22 %